Normy i przepisy

Silva Recycling prowadzi działalność mającą na celu uporządkowanie gospodarki odpadami drzewnymi na terenie Polski. Naszym priorytetem jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu ich odzysku oraz ograniczenie masy drewna przekazywanej do składowania.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzamy drewno odpadowe, chroniąc naturalne zasoby oraz pomagając naszym kontrahentom wypełnić obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami.

Działalność w zakresie recyklingu odpadów opieramy o następujące akty prawne:
Silva Recycling będąc liderem swojej branży oraz wyznaczając trendy na rynku, planuje intensywny rozwój. W trosce o obecnych i przyszłych dostawców przygotowaliśmy zestaw norm zakładowych dotyczących odbieranych asortymentów:

NASZ ADRES

SILVA Recycling
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
  NIP: 673-16-97-591
silva.recycling@kronospan.pl
www.silva-recycling.pl