NASZA OFERTA

Nasza firma dysponuje szeregiem maszyn mobilnych do przerobu recyklingu dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

NASZA FLOTA

Dysponujemy szerokim asortymentem pojazdów i sprzętu specjalistycznego, posiada tabor samochodowy w ilości ponad 200 samochodów.

SILVA LOGISTIC SYSTEM

WYDARZENIA: TRANSPORT

Wykaz unieważnionych dokumentów obligacji

sty 20, 2022

 „SILVA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033516 („Spółka”) w związku z: 

I. Obligacjami serii A0001-A1100: 

1) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 27 grudnia 2021 roku uchwały o unieważnieniu odcinka zbiorowego obligacji numer 1/A wystawionego dnia 26 kwietnia 2018 roku oraz 

2) wystawieniem w dniu 27 grudnia 2021 roku nowego odcinka zbiorowego obligacji serii A0001-A1100 o numerze 2/A 

niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 poz. 483), przedstawia wykaz unieważnionych dokumentów obligacji serii A0001-A1100: 

odcinek zbiorowy obligacji numer 1/A wystawiony przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2018 roku na rzecz LL FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Obligatariusz”) i obejmujący 1.100 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o numerach od A0001 do A1100 o pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 EUR każda i łącznej pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.100.000 EUR. 

II. Obligacjami serii B0001-B3500: 

1) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 27 grudnia 2021 roku uchwały o unieważnieniu odcinka zbiorowego obligacji numer 1/B wystawionego dnia 27 lipca 2018 roku oraz 

2) wystawieniem w dniu 27 grudnia 2021 roku nowego odcinka zbiorowego obligacji serii B0001-B3500 o numerze 2/B 

niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 poz. 483), przedstawia wykaz unieważnionych dokumentów obligacji serii B0001-B3500: 

odcinek zbiorowy obligacji numer 1/B wystawiony przez Spółkę w dniu 27 lipca 2018 roku na rzecz Obligatariusza i obejmujący 3.500 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B o numerach od B0001 do B3500 o pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 EUR każda i łącznej pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 3.500.000 EUR. 

III. Obligacjami serii C0001-C3500: 

1) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 27 grudnia 2021 roku uchwały o unieważnieniu odcinka zbiorowego obligacji numer 1/C wystawionego dnia 31 maja 2019 roku oraz 

2) wystawieniem w dniu 27 grudnia 2021 roku nowego odcinka zbiorowego obligacji serii C0001-C3500 o numerze 2/C 

niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 poz. 483), przedstawia wykaz unieważnionych dokumentów obligacji serii C0001-C3500: 

odcinek zbiorowy obligacji numer 1/C wystawiony przez Spółkę w dniu 31 maja 2019 roku na rzecz Obligatariusza i obejmujący 3.500 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii C o numerach od C0001 do C3500 o pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 EUR każda i łącznej pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 3.500.000 EUR. 

Dane teleadresowe

SILVA Recycling
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: 17 582 23 25
NIP: 673-16-97-591 silva.recycling@kronospan.pl
www.silva-recycling.pl

Copyright ©2020 Silva-Recycling Sp.z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone