Ideą naszej pracy jest kompleksowa obsługa obszarów związanych z bezpośrednim wytwarzaniem odpadów w procesach produkcyjnych i magazynowych. Rozwijając się zgodnie z tą ideą umiejętnie łączymy ekologię oraz wymagania stawiane przez prawo i ekonomię

Działalność rozpoczęliśmy w 2001 r. Od początku istnienia zajmujemy się  odbiorem i przerobem  odpadów drzewnych dla potrzeb zakładów płyt drewnopochodnych.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie w obsłudze zakładów przemysłowych na terenie całego kraju, pozwoliły stworzyć rozwiązanie odpowiadające Państwa potrzebom w zakresie zarządzania strumieniem odpadów.

Gwarantujemy świadczenie usług w sposób nieuciążliwy dla Państwa pracowników i funkcjonowania zakładu, zgodnie z harmonogramem ich pracy, rygorystycznie przestrzegając norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.

Obsługa systemu gospodarki odpadami przez SILVA Sp. z o.o. obejmuje:
  • wywóz odpadów z kontenerów zbiorczych oraz z magazynu do własnych instalacji zagospodarowania odpadów
  • wstawienie kontenerów do Państwa zakładu
  • zestawienia miesięczne ilości i rodzaju odebranych od Państwa odpadów
  • wystawianie Kart Przekazania Odpadu
  • potwierdzanie ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez wytwórcę do recyklingu dokumentami DPO i DPR
  • gwarantujemy ciągłość odbioru odpadów z miejsc tymczasowego gromadzenia odpadów (nie zaleganie odpadów) przy zgromadzeniu większej ilości odpadu możliwość utylizacji u odbiorcy - doradztwo

Posiadamy 8 magazynów w Polsce zlokalizowanych w: Mielcu, Szczecinku, Strzelcach Opolskich, Dobroszycach, Łodzi, Dalekie k. Wyszkowa, Witkowie k/ Poznania, Bielicach. Dzięki temu możliwy jest odbiór odpadów drzewnych z każdego zakątka kraju.

SILVA  Sp. z o.o. dysponuje szerokim asortymentem pojazdów i sprzętu specjalistycznego, posiada tabor samochodowy w ilości ponad 200 samochodów, w tym:
  • samochody kontenerowe do odbioru kontenerów z odpadami drzewnymi,
  • samochody samozaładowcze HDS odbierające jednorazowo duże ilości zgromadzonych lub zalegających odpadów (optymalizując koszt transportu odpadu),
  • mobilne rębaki – pozwalają na miejscu u dostawcy rozdrobnić odpad drzewny.

Jesteśmy dla Państwa „Pogotowiem Drzewnym” dostosowującym rozwiązanie do Państwa potrzeb w gospodarce odpadami.

Zapraszamy do współpracy.

NASZ ADRES

SILVA Recycling
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
  NIP: 673-16-97-591
silva.recycling@kronospan.pl
www.silva-recycling.pl