NASZA OFERTA

Nasza firma dysponuje szeregiem maszyn mobilnych do przerobu recyklingu dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

NASZA FLOTA

Dysponujemy szerokim asortymentem pojazdów i sprzętu specjalistycznego, posiada tabor samochodowy w ilości ponad 200 samochodów.

SILVA LOGISTIC SYSTEM

NORMY I PRZEPISY

Silva Recycling prowadzi działalność mającą na celu uporządkowanie gospodarki odpadami drzewnymi na terenie Polski. Naszym priorytetem jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu ich odzysku oraz ograniczenie masy drewna przekazywanej do składowania.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzamy drewno odpadowe, chroniąc naturalne zasoby oraz pomagając naszym kontrahentom wypełnić obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami.

Silva posiada certyfikaty:

Działalność w zakresie recyklingu odpadów opieramy o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Silva Recycling będąc liderem swojej branży oraz wyznaczając trendy na rynku, planuje intensywny rozwój. W trosce o obecnych i przyszłych dostawców przygotowaliśmy zestaw norm zakładowych dotyczących odbieranych asortymentów:

Norma zakładowa 03 01 05 – Drewno z produkcji mebli, przetwórstwa.
Norma zakładowa 15 01 03 – Drewno z opakowań.
Norma zakładowa 17 02 01 – Drewno z budownictwa.
Norma zakładowa 19 12 07 – Drewno z sortowni.
Norma zakładowa 20 01 38 – Drewno zbierane selektywnie.
Norma zakładowa 16 03 06 – Drewno lite, sklejka,płyta OSB, płyta wiórowa z produktów pozbawionych cech użytkowych i handlowych.
Norma zakładowa 20 03 07 – Drewno lite oraz płyta wiórowa w postaci naturalnej i rozdrobnionej.

Norma zakładowa na zrębki z recycling’u

Dane teleadresowe

SILVA Recycling
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 673-16-97-591 silva.recycling@kronospan.pl
www.silva-recycling.pl

Copyright ©2020 Silva-Recycling Sp.z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone