NASZA OFERTA

Nasza firma dysponuje szeregiem maszyn mobilnych do przerobu recyklingu dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

BAZA SPRZĘTOWA

Dysponujemy szerokim asortymentem pojazdów i sprzętu specjalistycznego, posiada tabor samochodowy w ilości ponad 200 samochodów.

SILVA LOGISTIC SYSTEM

NORMY I PRZEPISY

Silva Recycling prowadzi działalność mającą na celu uporządkowanie gospodarki odpadami drzewnymi na terenie Polski. Naszym priorytetem jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu ich odzysku oraz ograniczenie masy drewna przekazywanej do składowania.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzamy drewno odpadowe, chroniąc naturalne zasoby oraz pomagając naszym kontrahentom wypełnić obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami.

Silva posiada certyfikaty:

Działalność w zakresie recyklingu odpadów opieramy o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Silva Recycling będąc liderem swojej branży oraz wyznaczając trendy na rynku, planuje intensywny rozwój. W trosce o obecnych i przyszłych dostawców przygotowaliśmy zestaw norm zakładowych dotyczących odbieranych asortymentów:

Norma zakładowa 03 01 05 – Drewno z produkcji mebli, przetwórstwa.
Norma zakładowa 15 01 03 – Drewno z opakowań.
Norma zakładowa 17 02 01 – Drewno z budownictwa.
Norma zakładowa 19 12 07 – Drewno z sortowni.
Norma zakładowa 20 01 38 – Drewno zbierane selektywnie.
Norma zakładowa 16 03 06 – Drewno lite, sklejka,płyta OSB, płyta wiórowa z produktów pozbawionych cech użytkowych i handlowych.
Norma zakładowa 20 03 07 – Drewno lite oraz płyta wiórowa w postaci naturalnej i rozdrobnionej.

Norma zakładowa na zrębki z recycling’u

Dane teleadresowe

SILVA Recycling
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: 17 582 23 25
NIP: 673-16-97-591 silva.recycling@kronospan.pl
www.silva-recycling.pl

Copyright ©2020 Silva-Recycling Sp.z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone